Komisní prodej - výkup za hotové

Bazar stavebního a průmyslového zboží

 • Stavební bazar firmy STAPAZ Vás vždy příjemně překvapí širokým sortimentem a cenami stavebního, ale i průmyslového zboží.
 • Dohodneme s Vámi způsob prodeje a cenu zboží.
 • Poradíme Vám při určení optimálního poměru ceny a doby případného prodeje.
 • Nabízíme pro Vás výhodný prodej komisní, ale můžeme po dohodě Vaše zboží i vykoupit za hotové.
 • U nás seženete opravdu všechno (okna, dveře, zárubně, stavební materiál, nářadí, nábytek, průmyslové zboží a jiné..).
 • Věci nepotřebné se zde dají zpeněžit.
 • Skladné si neúčtujeme!
 • Zboží do komise či výkupem přijímáme pouze od pondělí do pátku.
 • Výplaty za prodané zboží vyplácíme pouze ve středu.

Obchodní podmínky

Objednatel prohlašuje, že věc/i/,kterou/é/ předává do prodeje je/jsou/ jeho výlučným osobním vlastnictvím a má proto právo s ní/nimi/ nakládat bez jakéhokoli omezení. Prohlašuje, že v den uzavření smlouvy dovršil věku 18 let.

Prodejní cena věci/í/, za kterou má být předmět prodeje prodán, se sjednává dohodou smluvních stran. Totéž platí o výši odměny obstaratele, která mu náleží za obstarání prodeje svěřené/ých/ věci/í/.

Objednatel má právo, aby mu obstaratel vyplatil po srážce odměny s DPH částku, za kterou věc prodal.

Smluvní strany se dohodly o délce doby určené k prodeji věci/í/, která činí 3 měsíce od data uzavření této smlouvy.

Jestli-že objednatel odstoupí od smlouvy před uplynutím 2 měsíců od převzetí věci/í/ do prodeje, je obstaratel oprávněn požadovat manipulační poplatek ve výši 5% ze sjednané prodejní ceny a rovněž úhradu přiměřených dopravních nákladů, pokud bylo zboží přepraveno od objednatele obstaratelem do místa prodeje uvedeného v čl.I. této smlouvy.

V případě, že věc/i/ nebudou/e/ do 3 měsíců ode dne převzetí prodána/y/, smlouva se dohodou smluvních stran zatím neruší a obstaratel je oprávněn snížit původně dohodnutou prodejní cenu až o 30%.

Nebude-li věc/i/ ani za tuto nově upravenou cenu prodána/y/ ve lhůtě dalších 2 měsíců, je obstaratel oprávněn snížit prodejní cenu o dalších 20%. Pokud nebude/ou/ věc/i/ prodána/y/ za takto upravenou prodejní cenu ve lhůtě 1 měsíce, platí zde nevyvrátitelná právní doměnka, že objednatel souhlasí s tím, aby obstaratel věc/i/ fyzicky zlikvidoval.


Poptávkový formulář

  Chci v bazaru

  Druh zboží

  Souhlasím se zpracováním osobních údajůPřečtěte si podrobnosti